งานประชุมวิชาการกลางปี

ประชุมวิชาการกลางปี 2564 Virtual Conference Theme : Neurology on acute take และ 14th Biennial Convention of the ASEAN Neurological Association 2021 Theme: Fostering ASEAN Together to Advance New Technology for Neurologists during COVID-19 Pandemics

ขอเรียนเชิญแพทย์สมาชิก แพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปี 2564 ในรูปแบบ Virtual Conference โดยมี Theme “Neurology on acute take” ในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2564 
และ
เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม 14th  Biennial Convention of the ASEAN Neurological Association 2021 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Webinar โดยมี Theme: “Fostering ASEAN Together to Advance New Technology for Neurologists during COVID-19 Pandemics” วันที่ 19-21 ตุลาคม 2564

ลงทะเบียนครั้งนี้ ท่านสามารถเข้าร่วมฟังการประชุมได้ทั้ง ประชุมวิชาการกลางปี 2564 และประชุม ASNA 2021 ตามลิงค์ด้านล่างนี้

ลงทะเบียนคลิก link : https://register-oct.nstt-virtual-meeting.com/home.php


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: สมาคมประสาทวิทยาฯ   02-716-5994   E-mail: nstt2004@gmail.com