งานประชุมวิชาการกลางปี

ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ
ขอเชิญแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายงานประชุมวิชาการกลางปี 2561 โดยมี Theme “Ambulatory Neurology” ในวันที่ 26-28 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเพชรบุรี โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

สมาคมประสาทวิทยาฯ ขอเรียนเชิญแพทย์สมาชิก และแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปี 2561 Theme Ambulatory Neurology ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรีวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2559 โรงแรมทวาธาวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี

ขอเรียนเชิญ แพทย์สมาชิก แพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปี 2558 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศิจกายน 2558 ณ ห้องประชุม โรงแรม Dor-shada Resort by the sea จอมเทียน ชลบุรี Download - โปสเตอร์ - แผ่นพับ 1 - แผ่นพับ 2

ขอเชิญประสาทแพทย์ แพทย์ผู้สนใจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปี 2557 วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 โดยมี Theme: ?Case studies in Neurology? และการประชุมวิชาการ IFCN Clinical Neurophysiology Teaching Course จัดการประชุมและสนับสนุนโดย The International Federation of Clinical Neurophysiology ร่วมกับชมรมประสาทสรีรวิทยาคลินิก สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel เมืองพัทยา จ.ชลบุรี จุดประสงค์ที่สำคัญคือ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมและสมาชิกได้รับความ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ IFCN Clinical Neurophysiology Teaching Course จัดการประชุมและสนับสนุนโดย The International Federation of Clinical Neurophysiology ร่วมกับชมรมประสาทสรีรวิทยาคลินิก สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel เมืองพัทยา จ.ชลบุรี Teaching course นี้มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ในด้านประสาทสรีรวิทยาคลินิก โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญระดับโลก ประกอบด้วยหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจและหลากหลาย เช่น psychogenic movement disorder, amyotrophic lateral sclerosis, spasticity, immune-mediated neuropathy, transcranial magnetic stimulation และ aging brain เป็นต้น ผู้เข้าร่วมประชุมที่จะได้รับประโยชน์ ได้แก่ ผู้ที่อยู่ในระหว่างการฝึกอบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์สาขาประสาทวิทยา ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและด้านประสาทสรีรวิทยาคลินิก ค่าลงทะเบียน (คนไทย): 1,500 บาท ฟรี สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปีของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ สมาคมประสาทวิทยาฯ คุณปราณี 02-716-5901 และคุณนิตย์รดี 02-716-5994 โทรสาร 02-716-6004 E-mail:nstt2004@gmail.com Download :- - โปสเตอร์- กำหนดการ- ใบสมัคร

Download :-- โปสเตอร์- กำหนดการ- ใบสมัคร

การประชุมวิชาการกลางปี 2555 ดาวน์โหลดโปสเตอร์ PDF ดาวน์โหลด Brochure page 1 . PDF ดาวน์โหลด Brochure page 2 . PDF