งานประชุมวิชาการประจำเดือน"ร่างตารางการประชุมวิชาการประจำเดือน ปี พ.ศ.2559-2560" Download PDF file: -"ร่างตารางการประชุมวิชาการประจำเดือน ปี พ.ศ.2559-2560"

ตารางประชุมวิชาการประจำเดือนของสมาคมประสาทวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2558-2559 ดาวน์โหลด PDF

ตารางประชุมวิชาการประจำเดือนของสมาคมประสาทวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2557-2558 ดาวน์โหลด PDF

ตารางประชุมวิชาการประจำเดือนของสมาคมประสาทวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2556-2557 ดาวน์โหลด PDF

การประชุมวิชาการประจำเดือนของสมาคมประสาทวิทยา ปีการศึกษา 2555-2556 ดาวน์โหลด PDF

ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ?วันโรคระบบประสาทเพื่อประชาชน? ดาวน์โหลดเอกสาร จดหมายเชิญเข้าร่วมงานประชุม กำหนดการ

การประชุมวิชาการประจำเดือนของสมาคมประสาทวิทยา ปีการศึกษา 2554-2555 ดาวน์โหลด PDF

ตารางการประชุมวิชาการประจำเดือน พ.ศ.2552-2553 The Neurological Society of Thailand ณ ห้องประชุม ศ.ประสพ รัตนากร ตึกอำนวยการชั้น 3 สถาบันประสาทวิทยา

นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น
นายกสมาคม
ประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย