งานประชุมวิชาการประจำปี

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ห้องประชุมแพทย์โดม 3 ชั้น 2 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


18-19 November 2021 Virtual Conference ขอเรียนเชิญแพทย์สมาชิกและแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2564 โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนลงทะเบียน 3,000 บาท

นรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Webinar ท่านที่ลงทะเบียนผ่านในประชุมวิชาการกลางปี 2564 ก็จะรับชมงานประชุม ASNA 2021 นี้ได้เลย

วันที่ 19-21 ตุลาคม 2564 โดยสมาคมประสาทวิทยาฯ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ เป็นรูปแบบ Virtual Conference

ในวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 โดยไม่มีผู้ฟังในห้องประชุม

ระหว่างวันที่ 23-25 ธันนวาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

การประชุมวิชาการประจำปี 2563 ครั้งที่ 7 วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา

2-3 March 2019 The Bhumisiri Mangkhalanusorn Building, The Main Auditorium 12th Floor, Chulalongkorn University Hospital

วันที่ 6-8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 และกำหนดจัด Pre-congress teaching course (EMG skills workshop) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา

ขอเชิญแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรม Refresher Course ประจำปี 2561 โดยมี Theme “Sharpening your skills in neurological assessment” ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา

ขอเชิญแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรม Refresher Course ประจำปี 2561 โดยมี Theme “Sharpening your skills in neurological assessment” ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา

ชมรมโรคพาร์กินสันไทย ขอเรียนเชิญแพทย์สมาชิก และแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 7th Conference of Parkinson’s Disease and Movement Disorders ระหว่าง วันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2561 ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่ 02-306-9824 , 08-9510-9249

ขอเรียนเชิญ แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วม จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 หัวข้อ Sleep and circadian clocks, How important to the brain ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม มรูสุวรรณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ emai:thaisleepmedicine@gmail.com เบอร์โทร 02-716-5995

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ คุณมณฑิรา เฉ่งอ้วน โทรศัพท์ 081-721-0116 E-mail engchuan_99@hotmail.com

โดยภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยามหิดล โครงการอบรมระยะสั้น ประสาทวิทยาพยาธิวิทยาน่ารู้ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3 (3rd All You Need to Know in Neuropathology) วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสถิตมานการ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-716-5994)

The 4th Scientific Annual Meeting of Thai Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Society (THAI-NEMS) 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา

วันที่ 1-3 มีนาคม ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ขอเรียนเชิญแพทย์สมาชิก และแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 ครั้งที่ 57 Theme: "Tropical Neurology" วันที่ 1-3 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่:-คุณปราณี ธูปพุดซา โทรศัพท์ 02-716-5901,02-716-5994 โทรสาร 02-716-6004 E-mail: nstt2004@gmail.com" Download:- 1-โปสเตอร์ 2-แผ่นพับพร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียน


Download - Poster - Brochure - แบบฟอร์มสนับสนุนการประชุมประจำปี 2557 บริษัท - แบบฟอร์มสนับสนุนการประชุมประจำปี 2557 แพทย์