ประชุมวิชาการ

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ห้องประชุมแพทย์โดม 3 ชั้น 2 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ


วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีรูปแบบการประชุม virtual Meeting ไม่มีค่าลงทะเบียน 👍

18-19 November 2021 Virtual Conference ขอเรียนเชิญแพทย์สมาชิกและแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2564 โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนลงทะเบียน 3,000 บาท

นรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Webinar ท่านที่ลงทะเบียนผ่านในประชุมวิชาการกลางปี 2564 ก็จะรับชมงานประชุม ASNA 2021 นี้ได้เลย

ไม่มีค่าลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 โดยมีรูปแบบการประชุม virtual Meetingวันที่ 19-21 ตุลาคม 2564 โดยสมาคมประสาทวิทยาฯ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ เป็นรูปแบบ Virtual Conference

ในวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 โดยไม่มีผู้ฟังในห้องประชุม


ในวันที่ 8 มกราคม 2564 จากการประชุมแบบ hybrid เป็นแบบ online เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีผู้ฟังในห้องประชุม

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อดารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา

ระหว่างวันที่ 23-25 ธันนวาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารรเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา

การประชุมวิชาการประจำปี 2563 ครั้งที่ 7 วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา


วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม ศ.ประสพ รัตนากร ชั้น 3 ตึกอำนวยการ สถาบันประสาทวิทยา


2-3 March 2019 The Bhumisiri Mangkhalanusorn Building, The Main Auditorium 12th Floor, Chulalongkorn University Hospital

วันที่ 6-8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 และกำหนดจัด Pre-congress teaching course (EMG skills workshop) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา

ขอเชิญแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายงานประชุมวิชาการกลางปี 2561 โดยมี Theme “Ambulatory Neurology” ในวันที่ 26-28 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเพชรบุรี โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

ขอเชิญแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรม Refresher Course ประจำปี 2561 โดยมี Theme “Sharpening your skills in neurological assessment” ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา

สมาคมประสาทวิทยาฯ ขอเรียนเชิญแพทย์สมาชิก และแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปี 2561 Theme Ambulatory Neurology ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ขอเชิญแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรม Refresher Course ประจำปี 2561 โดยมี Theme “Sharpening your skills in neurological assessment” ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา

ชมรมโรคพาร์กินสันไทย ขอเรียนเชิญแพทย์สมาชิก และแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 7th Conference of Parkinson’s Disease and Movement Disorders ระหว่าง วันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2561 ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่ 02-306-9824 , 08-9510-9249


ขอเรียนเชิญ แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วม จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 หัวข้อ Sleep and circadian clocks, How important to the brain ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม มรูสุวรรณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ emai:thaisleepmedicine@gmail.com เบอร์โทร 02-716-5995

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ คุณมณฑิรา เฉ่งอ้วน โทรศัพท์ 081-721-0116 E-mail engchuan_99@hotmail.com

โดยภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยามหิดล โครงการอบรมระยะสั้น ประสาทวิทยาพยาธิวิทยาน่ารู้ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3 (3rd All You Need to Know in Neuropathology) วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสถิตมานการ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-716-5994)

The 4th Scientific Annual Meeting of Thai Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Society (THAI-NEMS) 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา
วันที่ 1-3 มีนาคม ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ขอเรียนเชิญแพทย์สมาชิก และแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 ครั้งที่ 57 Theme: "Tropical Neurology" วันที่ 1-3 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่:-คุณปราณี ธูปพุดซา โทรศัพท์ 02-716-5901,02-716-5994 โทรสาร 02-716-6004 E-mail: nstt2004@gmail.com" Download:- 1-โปสเตอร์ 2-แผ่นพับพร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียน

วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2559 โรงแรมทวาธาวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี

"ร่างตารางการประชุมวิชาการประจำเดือน ปี พ.ศ.2559-2560" Download PDF file: -"ร่างตารางการประชุมวิชาการประจำเดือน ปี พ.ศ.2559-2560"


ขอเรียนเชิญ แพทย์สมาชิก แพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปี 2558 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศิจกายน 2558 ณ ห้องประชุม โรงแรม Dor-shada Resort by the sea จอมเทียน ชลบุรี Download - โปสเตอร์ - แผ่นพับ 1 - แผ่นพับ 2

ตารางประชุมวิชาการประจำเดือนของสมาคมประสาทวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2558-2559 ดาวน์โหลด PDF

ตารางประชุมวิชาการประจำเดือนของสมาคมประสาทวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2557-2558 ดาวน์โหลด PDF

ขอเชิญประสาทแพทย์ แพทย์ผู้สนใจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปี 2557 วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 โดยมี Theme: ?Case studies in Neurology? และการประชุมวิชาการ IFCN Clinical Neurophysiology Teaching Course จัดการประชุมและสนับสนุนโดย The International Federation of Clinical Neurophysiology ร่วมกับชมรมประสาทสรีรวิทยาคลินิก สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel เมืองพัทยา จ.ชลบุรี จุดประสงค์ที่สำคัญคือ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมและสมาชิกได้รับความ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ IFCN Clinical Neurophysiology Teaching Course จัดการประชุมและสนับสนุนโดย The International Federation of Clinical Neurophysiology ร่วมกับชมรมประสาทสรีรวิทยาคลินิก สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel เมืองพัทยา จ.ชลบุรี Teaching course นี้มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ในด้านประสาทสรีรวิทยาคลินิก โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญระดับโลก ประกอบด้วยหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจและหลากหลาย เช่น psychogenic movement disorder, amyotrophic lateral sclerosis, spasticity, immune-mediated neuropathy, transcranial magnetic stimulation และ aging brain เป็นต้น ผู้เข้าร่วมประชุมที่จะได้รับประโยชน์ ได้แก่ ผู้ที่อยู่ในระหว่างการฝึกอบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์สาขาประสาทวิทยา ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและด้านประสาทสรีรวิทยาคลินิก ค่าลงทะเบียน (คนไทย): 1,500 บาท ฟรี สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปีของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ สมาคมประสาทวิทยาฯ คุณปราณี 02-716-5901 และคุณนิตย์รดี 02-716-5994 โทรสาร 02-716-6004 E-mail:nstt2004@gmail.com Download :- - โปสเตอร์- กำหนดการ- ใบสมัคร

Download - Poster - Brochure - แบบฟอร์มสนับสนุนการประชุมประจำปี 2557 บริษัท - แบบฟอร์มสนับสนุนการประชุมประจำปี 2557 แพทย์

ตารางประชุมวิชาการประจำเดือนของสมาคมประสาทวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2556-2557 ดาวน์โหลด PDF

Download :-- โปสเตอร์- กำหนดการ- ใบสมัคร

การประชุมวิชาการประจำเดือนของสมาคมประสาทวิทยา ปีการศึกษา 2555-2556 ดาวน์โหลด PDF

ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ?วันโรคระบบประสาทเพื่อประชาชน? ดาวน์โหลดเอกสาร จดหมายเชิญเข้าร่วมงานประชุม กำหนดการ

การประชุมวิชาการกลางปี 2555 ดาวน์โหลดโปสเตอร์ PDF ดาวน์โหลด Brochure page 1 . PDF ดาวน์โหลด Brochure page 2 . PDF

การประชุมวิชาการประจำเดือนของสมาคมประสาทวิทยา ปีการศึกษา 2554-2555 ดาวน์โหลด PDF

ตารางการประชุมวิชาการประจำเดือน พ.ศ.2552-2553 The Neurological Society of Thailand ณ ห้องประชุม ศ.ประสพ รัตนากร ตึกอำนวยการชั้น 3 สถาบันประสาทวิทยา