ประชุมวิชาการอื่นๆ

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ในโรคระบบประสาท ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม Crystal Ballroom โรงแรมตะวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ

ขอเรียนเชิญ แพทย์สมาชิก แพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม refresher course 2562 วันที่ 4-5 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา