ประชุมวิชาการอื่นๆ
วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เป็น Free Online Meeting ตั้งแต่เวลา 9.00-10.30น. โดยแพทย์ผู้เชียวชาญด้าน Neuroimmunology ของประเทศ

หัวข้อ Digitalization and the role of innovation วันที่ 17 ส.ค. 64 เวลา 19.00-20.30 น. ลงทะเบียนฟรี

วันที่ 8 ก.ค. 64 เวลา 19.00-20.30 น. ลงทะเบียนฟรี

วันที่ 25 มิถุนายน 2564, 9 สิงหาคม 2564 และ 3 กันยายน 2564 เวลา 12.00-13.00 น. ลงทะเบียนฟรี


พฤหัสที่ 24 มิถุนายน 2564 ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผ่านทาง Zoom Link ในวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 ใน เวลา 13.30 - 15.30 น.


ด้วยสมาคมประสาทแพทย์ไต้หวันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Asian Oceanian Congress of Neurology (http://www.aocn2021.com) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1-4 เมษายน 2564 ในรูปแบบ virtual meeting


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัตติ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


28-29 พฤศจิกายน 2563 ห้องดุสิตธานี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น10 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ขอเรียนเชิญแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุม "Virtual meet the experts conference: Parkinson's Day" วันที่ 8 สค. 63 เวลา 13.00-15.30 น.


สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัดขอเรียนเชิญแพทย์ทั่วไป แพทย์ประจำบ้าน ประสาทแพทย์ โสต ศอ นาสิกแพทย์ และแพทย์ผู้สนใจ ร่วม social distancing มารับชมการบรรยายถ่ายทอดสด 28th JULY 2020 TIME: 18.30 – 20.00 (Bangkok Time)

25 July 2020, Epilepsy's day

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด ขอเรียนเชิญแพทย์ทั่วไป แพทย์ประจำบ้าน ประสาทแพทย์ โสต ศอ นาสิกแพทย์ และแพทย์ผู้สนใจ ร่วม social distancing มารับชมการบรรยายถ่ายทอดสด จากวิทยากรระดับโลก Prof. Michael Strupp ผู้เชี่ยวชาญด้าน neurotology จาก University Hospital Munich, Germany“Hiking across the brain: from basement to the top”

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ห้องประชุมสโมสรคณะแพทยศาสตร์ ขั้น 4 อาคารคุณากร ดณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมตาสตร์ ศูนย์รังสิต

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ในโรคระบบประสาท ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม Crystal Ballroom โรงแรมตะวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ

ขอเรียนเชิญ แพทย์สมาชิก แพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม refresher course 2562 วันที่ 4-5 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา