http://www.neurothai.org/content.php?id=307
html slideshow
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย มีชื่อภาษาอังกฤษว่า "The Neurological Society of Thailand" ให้ใช้อักษรย่อว่า NST.

สมาคมนี้ใช้เครื่องหมาย เป็น วงก ลม 2 วง เป็นสีน้ำเงินเข้ม ขอบของวงกลมเป็นสีทอง พื้นที่ในวงกลมด้านในมีรูปแผนที่ประเทศไทยสีเขียว และมีงูเห่าอยู่ในแผนที่ประเทศไทย มีส้อมเสียบและค้อนเคาะไขว้บนตัวงูเห่า ด้านข้างวงกลมมีเลข ด้านซ้าย พ.ศ. 2503 ด้านขวา ค.ศ. 1960 ระหว่างวงกลมจะมีหนังสือสีทองคือสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ด้านบน และ The Neurological Society of Thailand ด้านล่าง ในระหว่างชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะมีจุดทั้งซ้ายและขวา

มีวัตถุประสงค์หลัก ในด้านบำรุงและส่งเสริมการแพทย์ สาขาประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ตลอดจนการศึกษา การวิจัยและป้องกันรักษาโรคทางประสาทวิทยา ให้ก้าวหน้าไปตามหลักวิทยาการแพทย์ และ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ในวิชาการ สาขาประสาทวิทยา และการป้องกันตัวเองจากโรคนี้แก่ประชาชน


2-3 March 2019 The Bhumisiri Mangkhalanusorn Building, The Main Auditorium 12th Floor, Chulalongk...

วันที่ 6-8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากา...วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 และกำหนดจัด Pre-congress teaching course (EMG skills workshop) วันที่ 28...

ขอเชิญแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายงานประชุมวิชาการกลางปี 2561 โดยมี Theme “Ambulatory Neurology...

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทวิทยา ในปัจจุบันมีการสมัครเป็นทางการ 2 รอบ ที่แพทยสภา รอบที่ 1 รอ...

ขอเชิญแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรม Refresher Course ประจำปี 2561 โดยมี Theme “Sharpening your skills...

ขอเชิญแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรม Refresher Course ประจำปี 2561 โดยมี Theme “Sharpening your skills...

สมาคมประสาทวิทยาฯ ขอเรียนเชิญแพทย์สมาชิก และแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปี 2561 Theme ...

นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น
นายกสมาคม
ประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย