http://www.neurothai.org/content.php?id=512
http://www.neurothai.org/content.php?id=503
html slideshow
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย มีชื่อภาษาอังกฤษว่า "The Neurological Society of Thailand" ให้ใช้อักษรย่อว่า NST.

สมาคมนี้ใช้เครื่องหมาย เป็น วงก ลม 2 วง เป็นสีน้ำเงินเข้ม ขอบของวงกลมเป็นสีทอง พื้นที่ในวงกลมด้านในมีรูปแผนที่ประเทศไทยสีเขียว และมีงูเห่าอยู่ในแผนที่ประเทศไทย มีส้อมเสียบและค้อนเคาะไขว้บนตัวงูเห่า ด้านข้างวงกลมมีเลข ด้านซ้าย พ.ศ. 2503 ด้านขวา ค.ศ. 1960 ระหว่างวงกลมจะมีหนังสือสีทองคือสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ด้านบน และ The Neurological Society of Thailand ด้านล่าง ในระหว่างชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะมีจุดทั้งซ้ายและขวา

มีวัตถุประสงค์หลัก ในด้านบำรุงและส่งเสริมการแพทย์ สาขาประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ตลอดจนการศึกษา การวิจัยและป้องกันรักษาโรคทางประสาทวิทยา ให้ก้าวหน้าไปตามหลักวิทยาการแพทย์ และ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ในวิชาการ สาขาประสาทวิทยา และการป้องกันตัวเองจากโรคนี้แก่ประชาชน


 
 

.
ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันป...วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ...

ได้เวลาลับสมองกันแล้ว💡💡..เข้ามาสมัครกันเลย ณ ห้องประชุมรอยัล ดุสิต แกรนด์ บอลรูม โร...

Lecture | Case studies | Workshop 1 กย. 66 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชน...

เปิดโลกทัศน์ใหม่แห่งการรักษาโรคปวดศีรษะ กับเราในปีนี้ สถานที่จัดงาน โรงแรม Hotel Nikko Bangkok , F...

ในวันที่ 23 - 24 กันยายน 2566 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า บางกอก กรุงเทพฯ