http://www.neurothai.org/content.php?id=503
html slideshow
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย มีชื่อภาษาอังกฤษว่า "The Neurological Society of Thailand" ให้ใช้อักษรย่อว่า NST.

สมาคมนี้ใช้เครื่องหมาย เป็น วงก ลม 2 วง เป็นสีน้ำเงินเข้ม ขอบของวงกลมเป็นสีทอง พื้นที่ในวงกลมด้านในมีรูปแผนที่ประเทศไทยสีเขียว และมีงูเห่าอยู่ในแผนที่ประเทศไทย มีส้อมเสียบและค้อนเคาะไขว้บนตัวงูเห่า ด้านข้างวงกลมมีเลข ด้านซ้าย พ.ศ. 2503 ด้านขวา ค.ศ. 1960 ระหว่างวงกลมจะมีหนังสือสีทองคือสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ด้านบน และ The Neurological Society of Thailand ด้านล่าง ในระหว่างชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะมีจุดทั้งซ้ายและขวา

มีวัตถุประสงค์หลัก ในด้านบำรุงและส่งเสริมการแพทย์ สาขาประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ตลอดจนการศึกษา การวิจัยและป้องกันรักษาโรคทางประสาทวิทยา ให้ก้าวหน้าไปตามหลักวิทยาการแพทย์ และ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ในวิชาการ สาขาประสาทวิทยา และการป้องกันตัวเองจากโรคนี้แก่ประชาชน


 
 

โดยปีนี้ก็ยังมี virtual conference เรียนผ่าน online ได้ โดยค่าลงทะเบียนเฉพาะ online ราคาเพียง 500 บา...เปิดโลกทัศน์ใหม่แห่งการรักษาโรคปวดศีรษะ กับเราในปีนี้ สถานที่จัดงาน โรงแรม Hotel Nikko Bangkok , F...


จัดขึ้นในระหว่าง 1-4 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม Cinnamon Grand Colombo - Sri Lanka


ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันป...


ได้เวลาลับสมองกันแล้ว💡💡..เข้ามาสมัครกันเลย ณ ห้องประชุมรอยัล ดุสิต แกรนด์ บอลรูม โร...