http://www.neurothai.org/content.php?id=529
http://www.neurothai.org/content.php?id=528
html slideshow
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย มีชื่อภาษาอังกฤษว่า "The Neurological Society of Thailand" ให้ใช้อักษรย่อว่า NST.

สมาคมนี้ใช้เครื่องหมาย เป็น วงก ลม 2 วง เป็นสีน้ำเงินเข้ม ขอบของวงกลมเป็นสีทอง พื้นที่ในวงกลมด้านในมีรูปแผนที่ประเทศไทยสีเขียว และมีงูเห่าอยู่ในแผนที่ประเทศไทย มีส้อมเสียบและค้อนเคาะไขว้บนตัวงูเห่า ด้านข้างวงกลมมีเลข ด้านซ้าย พ.ศ. 2503 ด้านขวา ค.ศ. 1960 ระหว่างวงกลมจะมีหนังสือสีทองคือสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ด้านบน และ The Neurological Society of Thailand ด้านล่าง ในระหว่างชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะมีจุดทั้งซ้ายและขวา

มีวัตถุประสงค์หลัก ในด้านบำรุงและส่งเสริมการแพทย์ สาขาประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ตลอดจนการศึกษา การวิจัยและป้องกันรักษาโรคทางประสาทวิทยา ให้ก้าวหน้าไปตามหลักวิทยาการแพทย์ และ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ในวิชาการ สาขาประสาทวิทยา และการป้องกันตัวเองจากโรคนี้แก่ประชาชน


 
 


สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย มีนโยบายให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่ ประสาทแพทย์โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อส...

5-8 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม เดอะ อโนมา แกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ


โดยปีนี้ก็ยังมี virtual conference เรียนผ่าน online ได้ โดยค่าลงทะเบียนเฉพาะ online ราคาเพียง 500 บา...เปิดโลกทัศน์ใหม่แห่งการรักษาโรคปวดศีรษะ กับเราในปีนี้ สถานที่จัดงาน โรงแรม Hotel Nikko Bangkok , F...


จัดขึ้นในระหว่าง 1-4 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม Cinnamon Grand Colombo - Sri Lanka