http://www.neurothai.org/content.php?id=370
http://www.neurothai.org/content.php?id=374
http://www.neurothai.org/content.php?id=325
http://www.neurothai.org/content.php?id=441
http://www.neurothai.org/content.php?id=442
http://www.neurothai.org/content.php?id=324
html slideshow
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย มีชื่อภาษาอังกฤษว่า "The Neurological Society of Thailand" ให้ใช้อักษรย่อว่า NST.

สมาคมนี้ใช้เครื่องหมาย เป็น วงก ลม 2 วง เป็นสีน้ำเงินเข้ม ขอบของวงกลมเป็นสีทอง พื้นที่ในวงกลมด้านในมีรูปแผนที่ประเทศไทยสีเขียว และมีงูเห่าอยู่ในแผนที่ประเทศไทย มีส้อมเสียบและค้อนเคาะไขว้บนตัวงูเห่า ด้านข้างวงกลมมีเลข ด้านซ้าย พ.ศ. 2503 ด้านขวา ค.ศ. 1960 ระหว่างวงกลมจะมีหนังสือสีทองคือสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ด้านบน และ The Neurological Society of Thailand ด้านล่าง ในระหว่างชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะมีจุดทั้งซ้ายและขวา

มีวัตถุประสงค์หลัก ในด้านบำรุงและส่งเสริมการแพทย์ สาขาประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ตลอดจนการศึกษา การวิจัยและป้องกันรักษาโรคทางประสาทวิทยา ให้ก้าวหน้าไปตามหลักวิทยาการแพทย์ และ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ในวิชาการ สาขาประสาทวิทยา และการป้องกันตัวเองจากโรคนี้แก่ประชาชน


 
 
 ไม่มีค่าลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 โดยมีรูปแบบการประชุม virtual Meeting

นรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Webinar ท่านที่ลงทะเบียนผ่านในประชุมวิชาการกลางปี 2564 ก็จะรับชมงานประชุม AS...

หัวข้อ Digitalization and the role of innovation วันที่ 17 ส.ค. 64 เวลา 19.00-20.30 น. ลงทะเบียนฟร...

กำหนดการ Matching program เพื่อรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทวิทยา โดยสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไท...
วันที่ 19-21 ตุลาคม 2564 โดยสมาคมประสาทวิทยาฯ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ เป็นรูปแบ...