http://www.neurothai.org/content.php?id=441
http://www.neurothai.org/content.php?id=325
http://www.neurothai.org/content.php?id=370
http://www.neurothai.org/content.php?id=442
http://www.neurothai.org/content.php?id=324
http://www.neurothai.org/content.php?id=374
html slideshow
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย มีชื่อภาษาอังกฤษว่า "The Neurological Society of Thailand" ให้ใช้อักษรย่อว่า NST.

สมาคมนี้ใช้เครื่องหมาย เป็น วงก ลม 2 วง เป็นสีน้ำเงินเข้ม ขอบของวงกลมเป็นสีทอง พื้นที่ในวงกลมด้านในมีรูปแผนที่ประเทศไทยสีเขียว และมีงูเห่าอยู่ในแผนที่ประเทศไทย มีส้อมเสียบและค้อนเคาะไขว้บนตัวงูเห่า ด้านข้างวงกลมมีเลข ด้านซ้าย พ.ศ. 2503 ด้านขวา ค.ศ. 1960 ระหว่างวงกลมจะมีหนังสือสีทองคือสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ด้านบน และ The Neurological Society of Thailand ด้านล่าง ในระหว่างชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะมีจุดทั้งซ้ายและขวา

มีวัตถุประสงค์หลัก ในด้านบำรุงและส่งเสริมการแพทย์ สาขาประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ตลอดจนการศึกษา การวิจัยและป้องกันรักษาโรคทางประสาทวิทยา ให้ก้าวหน้าไปตามหลักวิทยาการแพทย์ และ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ในวิชาการ สาขาประสาทวิทยา และการป้องกันตัวเองจากโรคนี้แก่ประชาชน วันที่ 19-21 ตุลาคม 2564 โดยสมาคมประสาทวิทยาฯ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ เป็นรูปแบ...

วันที่ 8 ก.ค. 64 เวลา 19.00-20.30 น. ลงทะเบียนฟรี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564, 20 สิงหาคม 2564 และ 17 กันยายน 2564 เวลา 12.00-13.00 น. ลงทะเบียนฟรี

วันที่ 25 มิถุนายน 2564, 9 สิงหาคม 2564 และ 3 กันยายน 2564 เวลา 12.00-13.00 น. ลงทะเบียนฟรี
พฤหัสที่ 24 มิถุนายน 2564 ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น