http://www.neurothai.org/content.php?id=538
http://www.neurothai.org/content.php?id=536
http://www.neurothai.org/content.php?id=529
html slideshow
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย มีชื่อภาษาอังกฤษว่า "The Neurological Society of Thailand" ให้ใช้อักษรย่อว่า NST.

สมาคมนี้ใช้เครื่องหมาย เป็น วงก ลม 2 วง เป็นสีน้ำเงินเข้ม ขอบของวงกลมเป็นสีทอง พื้นที่ในวงกลมด้านในมีรูปแผนที่ประเทศไทยสีเขียว และมีงูเห่าอยู่ในแผนที่ประเทศไทย มีส้อมเสียบและค้อนเคาะไขว้บนตัวงูเห่า ด้านข้างวงกลมมีเลข ด้านซ้าย พ.ศ. 2503 ด้านขวา ค.ศ. 1960 ระหว่างวงกลมจะมีหนังสือสีทองคือสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ด้านบน และ The Neurological Society of Thailand ด้านล่าง ในระหว่างชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะมีจุดทั้งซ้ายและขวา

มีวัตถุประสงค์หลัก ในด้านบำรุงและส่งเสริมการแพทย์ สาขาประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ตลอดจนการศึกษา การวิจัยและป้องกันรักษาโรคทางประสาทวิทยา ให้ก้าวหน้าไปตามหลักวิทยาการแพทย์ และ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ในวิชาการ สาขาประสาทวิทยา และการป้องกันตัวเองจากโรคนี้แก่ประชาชน


 
 

Theme "Headache Puzzle: Filling the Gap in Headache Management" วันที่ 20-21 กันยายน 2567 โรงแรม E...

วันที่ 12-14 ตุลาคม 2567 ประชุมในรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุม แกรนด์ลานนาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแชงกรี-...


ระหว่างวันที่ 29-30 พ.ค.2567 ณ ห้องประชุมหริศจันทร์-ปาวา ผะอบ อาคารนวมินทรบพิตรฯ ชั้น 26 คณะแพทยศาสต...


หัวข้อ Update & New Trends in Epilepsy Care วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมห้องประชุมราชมณเฑ...


สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย มีนโยบายให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่ ประสาทแพทย์โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อส...

5-8 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม เดอะ อโนมา แกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ