ประชุมวิชาการอื่นๆ

การอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ในโรคระบบประสาท

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ในโรคระบบประสาท ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม Crystal Ballroom โรงแรมตะวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ โดยโรคทางระบบประสาทบางโรคมีข้อบ่งชี้ในการใช้สารสกัดจากกัญชา และมีหลายโรคที่ยังจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม จะต้องมีความรู้ในด้านการใช้สารสกัดจากกัญชาและเฝ้าระวังผลที่จะเกิดขึ้นพร้อมทั้งให้การรักษาภาวะข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง

สอบถามข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมประสาทวิทยาฯ ได้ที่ โทรศัพท์ 0-2716-5901, 0-2716-5994
 

**โอนชำระค่าลงทะเบียนได้ที่: 
ชื่อบัญชี "สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย"
ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ประเภท ออมทรัพย์ สาขารามาธิบดี 
เลขบัญชี 026-294980-4