ประชุมวิชาการอื่นๆ

4th Annual Meeting of Neurology Unit, Faculty of Medicine, Thammasat University : Neurology for Ceneral Practitioners

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ห้องประชุมสโมสรคณะแพทยศาสตร์ ขั้น 4
อาคารคุณากร ดณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมตาสตร์ ศูนย์รังสิต