ประชุมวิชาการอื่นๆ

CNS Basecamp series I LIVE virtual tutorial 3-day courses

 

 

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด

ขอเรียนเชิญแพทย์ทั่วไป แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ผู้สนใจ ร่วม social distancing
มารับชมคอร์สเรียนพิเศษออนไลน์ถ่ายทอดสด โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ลงทะเบียนฟรีตลอดงาน รับ CME 3.5 หน่วยกิตทุกวัน รวม 10.5 หน่วยกิต

 

CNS Basecamp series I LIVE virtual tutorial 3-day courses

“Hiking across the brain: from basement to the top”

 

DAY1: THU 28th MAY 2020, 13.00 – 16.30

LESSON I: DIZZINESS & VERTIGO
by Dr. Charungthai Dejthevaporn, Ramathibodi Hospital

LESSON II: STROKE I: Evaluation & Risk Management
by Dr. Jessada Kaenduangchan, Ramathibodi Hospital

LESSON III: STROKE II: Antiplatelet Therapy
by Dr. Songkram Chotik-anuchit, Siriraj Hospital

 

DAY2: THU 11th JUNE 2020, 13.00 – 16.30

LESSON IV: ADULT EPILEPSY
by Asst. Prof. Chusak Limotai, King Chulalongkorn Memorial Hospital

LESSON V: PEDIATRIC EPILEPSY
by Lt. Col. Piradee Suwanpakdee, Phramongkutklao Hospital

LESSON VI: HEADACHE & MIGRAINE
by Asst. Prof. Surat Tanprawate, Maharajnakorn Chiangmai Hospital

 

DAY3: THU 9th JULY 2020, 13.00 – 16.30

LESSON VII: ALZHEIMER'S DISEASE
by Prof. Kammant Phanthumchinda, King Chulalongkorn Memorial Hospital

LESSON VIII: PARKINSON’S DISEASE
by Prof. Roongroj Bhidayasiri, King Chulalongkorn Memorial Hospital

LESSON IX: OTHER MOVEMENT DISORDERS
by Prof. Roongroj Bhidayasiri, King Chulalongkorn Memorial Hospital

 

ลงทะเบียนง่ายๆ โดยสแกน QR code ในโปสเตอร์หรือคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง

หลังจากนั้นสักครู่ ท่านจะได้รับอีเมล์ตอบกลับพร้อมกับลิงค์เพื่อเข้าสู่คอร์สเรียนพิเศษในแต่ละวัน

DAY1

https://myabbottmeetings.webex.com/myabbottmeetings/onstage/g.php?MTID=efb360ec0401d1e0743ec9264d995a0d0

 

DAY2

https://myabbottmeetings.webex.com/myabbottmeetings/onstage/g.php?MTID=eab448ad4f96627f642da4cead3438949

 

DAY3

https://myabbottmeetings.webex.com/myabbottmeetings/onstage/g.php?MTID=eae016a47d144709729350ef9df645a8a