ประชุมวิชาการอื่นๆ

Virtual meet the experts conference: Parkinson\'s Day

ขอเรียนเชิญแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุม "Virtual meet the experts conference: Parkinson's Day"
วันที่ 8 สค. 63 เวลา 13.00-15.30 น.
 

 

ลงทะเบียน คลิกลิงค์ http://webinar.streamssl.com/neuro/dUO9Ao