ประชุมวิชาการอื่นๆ

ชมรมศึกษาโรคปวดศีรษะ ภายใต้สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2563 “Shift and Change in Headache Medicine”

ชมรมศึกษาโรคปวดศีรษะ ภายใต้สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2563  ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563  โดยมีหัวเรื่อง “Shift and Change in Headache Medicine” ณ ห้องประชุม ชั้น 21 โรงแรม Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park  อัตราค่าลงทะเบียน 1,000 บาท ในกรณีที่แพทย์สนใจที่จะเข้าร่วมประชุมแต่ติดปัญหาเรื่องค่าลงทะเบียน กรุณาติดต่อมายังชมรมศึกษาโรคปวดศีรษะ