ประชุมวิชาการอื่นๆ

งานประชุมวิชาการ Comprehensive Diagnosis and Treatment in Parkinson\'s disease

จัดโดยคลินิกโรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
จัดขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัตติ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล