ประชุมวิชาการอื่นๆ

ประชาสัมพันธ์การประชุมนานาชาติ The 17th Asian Oceanian Congress of Neurology (2021 AOCN/ARCH)

เรียน  สมาชิกสมาคมประสาทวิทยาฯ
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมนานาชาติ  http://www.aocn2021.com
 
ด้วยสมาคมประสาทแพทย์ไต้หวันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Asian Oceanian Congress of Neurology ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1-4 เมษายน 2564 ในรูปแบบ virtual meeting
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประสาทแพทย์ในประเทศไทยที่สนใจในการร่วมงานประชุมนี้ลงทะเบียนฟรี 100 ท่านแรก (First come-First serve)
โดยท่านสามารถกรอกข้อมูลตามแบบ google form ด้านนี้  https://forms.gle/i7NUUwET8YthCGkk6 กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564
 
นอกจากนี้ขอเชิญชวนให้ท่านสมาชิกส่งบทคัดย่องานวิจัยของท่าน เพื่อได้รับการคัดเลือกและนำเสนอในรูปแบบ oral presentation และ poster prtesentation  ผู้จัดจะให้คะแนนและมอบรางวัลยอดเยี่ยมหลังการประเมิน กำหนดส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
 
หลังจากลงทะเบียนผู้ลงทะเบียนสามารถส่งบทคัดย่อผ่าน http://www.aocn2021.com/reg/login.asp โดยใช้อีเมลที่ลงทะเบียนและรหัสผ่านเดียวกัน
 
บัญชี: nst.aocn2021@gmail.com
 
รหัสผ่าน: NSTAOCN2021