ประชุมวิชาการอื่นๆ

ขอเรียนเชิญแพทย์ผู้สนใจ มารับชม LIVE Webinar a:care masterclass 2 ในหัวข้อ Behavioral frameworks for understanding patient adherence

ขอเรียนเชิญแพทย์ผู้สนใจ มารับชม LIVE Webinar a:care masterclass 2 ในหัวข้อ
"Behavioral frameworks for understanding patient adherence”
วันที่ 10 มิ.ย. 64 เวลา 19.00-20.30 น. ลงทะเบียนฟรี

คลิก Link: https://webstreamlive.com/acare/m2/100621/