ประชุมวิชาการอื่นๆ

ขอเรียนเชิญแพทย์ผู้สนใจ มารับชม Webinar Series งานประชุม Virtual Meet The Experts Conference 2021 : Parkinson's Day

วันที่ 25 มิถุนายน 2564, 9 สิงหาคม 2564 และ 3 กันยายน 2564 เวลา 12.00-13.00 น.

ลงทะเบียนฟรี
 
 
ลิงก์ลงทะเบียน: http://webinar.streamssl.com/expert/bGVHwX