ประชุมวิชาการอื่นๆ

the 9th Asian Regional Conference on Headache *9th ARCH2022* *(VIRTUAL)*

สวัสดีทุกท่าน หมอ นิวโร หมอทั่วไป เภสัช นักกายภาพ ที่สนใจโรคปวดศีรษะ 
งาน Asia Regional Consortium for Headache ครั้งนี้ น่าสนใจมากๆ  เพราะมี Expert มา share ความรู้มากมาย 
ลงทะเบียนฟรี !!! มาลงทะเบียนกันเถอะ 
โปรดบอกต่อด้วยนะ 
 
Dear Friends: 
Sharing with All - 
the Programme for the 9th Asian Regional Conference on Headache - *9th ARCH2022* *(VIRTUAL)*
This is an Invitation for those who may be interested. The website link to register is 
Registration is *FREE but compulsory* 
Speakers include *6 IHS Presidents* -  David Dodick , Peter Goadsby, Lars Edvinsson, Alan Rapoport, Rami Burstein, Cristina Tassorelli and  other leading experts.
*Dr. K.Ravishankar(Chair) and Prof. Tissa Wijeratne (Co-Chair)*