งาน Virtual EEG Course 2022 ในวันที่ 18 กันยายน 2565 โดย สมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจ งาน Virtual EEG Course 2022 ในวันที่ 18 กันยายน 2565 
ส่งรายชื่อลงทะเบียน ได้ที่ คุณพิมพ์ชญา 
E-mail: epilepsy09@gmail.com
Tel 02-716-5114