งานประชุม Asian Neuro-ophthalmology Society ครั้งที่ 11 (The 11th Asian Neuro-Ophthalmology Society (ASNOS) Conferences

ขอเรียนเชิญแพทย์ผู้สนใจ งานประชุม Asian  Neuro-ophthalmology Society ครั้งที่ 11
(The 11th Asian Neuro-Ophthalmology Society (ASNOS) Conferences
จัดขึ้นในวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน พ. ศ. 2565 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์     
ในหัวข้อ “The Intersection between Ophthalmology and Neurology”

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ https://acs-asnos-rcopt.com/asnos-2022/

คิดอัตราพิเศษ จากอัตราปกติ 7,000 บาท ลดเหลือเพียง 5,000 บาทต่อการประชุมทั้ง 3 วัน 
ในส่วนแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดคิดอัตรา 3,500 บาทต่อการประชุมทั้ง 3 วัน
 
โดยผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม สามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนตามที่แนบมา และโอนเงินเข้าบัญชี
   ธนาคารกสิกรไทย
   ชื่อบัญชี ประชุมนานาชาติ RCOPT
   เลขที่บัญชี 127-3-32510-3
พร้อมส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่ราชวิทยาลัยฯ อีเมล์ rcopt.doc@gmail.com