ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ MS FORUM 2022

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ MS FORUM 2022 
ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2565  (ประชุมแบบ Onsite)
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา
อัตราค่าลงทะเบียน 2,000 บาท 
link ลงทะเบียน : https://forms.gle/nvTWDCYnLNwhSpt49
✡️✡️ผู้ที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์ได้รับชมดู vdo การบรรยายย้อนหลังได้✡️