การประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 58 Theme Emerging trends in neurological disease

วันที่ 7-9 มีนาคม 2561 
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย 

 

Download Files

‣ Handout: NEUROMUSCULAR DISEASE
ศ.นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร

Kongkiat Kulkantrakorn, M.D.

Faculty of Medicine,Thammasat Univeristy
‣ Handout: How clinical neurophysiology helps clinician in movement disorders
Pattamon Panyakaew, MD.

Chulalongkorn Center of Excellence for Parkinson's disease & Related disorders

Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
‣ Handout: Novel and emerging use of Deep Brain Stimulation
Onanong Jitkritsadakul, MD., PhD.

Chulalongkorn Centre of Excellence for Parkinson's Disease and Movement Disorders,

Chulalongkorn University and King Chulalongkorn Memorial Hospital
‣ Handout: Review - Autonomic dysfunction in parkinsonian disorders: assessment and pathophysiology
Dr.Ekawat Vichayanrat

- Autonomic and Neurovascular Medicine Unit, Division of Brain Sciences, Faculty ofMedicine, Imperial College London at St Mary's Hospital, London, UK

- Autonomic Unit, National Hospital for Neurology and Neurosurgery, Queen Square/Division of Clinical Neurology, Institute of Neurology,University College London,London, UK
‣ Handout: Antibody-Mediated Encephalitis
Josep Dalmau, M.D., Ph.D., and Francesc Graus, M.D., Ph.D.
‣ Handout: Emerging molecular therapy in dementia
Assoc.Prof. Vorapun Senanarong, BSc., MD.,

DTM&H(London), FRCP(London)
‣ Handout: EMERGING THERAPY IN STROKE MEDICINE
Assist.Prof. Kannikar Kongbunkiat, MD

Neurology division, Internal medicine department, Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, KhonKaen University
‣ Handout: Emerging Therapy in Primary Headache
Surat Tanprawate, MD, FRCP(T), MSc(Lond.)

Director of Chiang Mai Headache Study Group, Chaing Mai University
‣ Handout: "Emerging trends in neurological disease" การตรวจทางประสาทจักษุวิทยา - Basic Neuro-Ophthalm
MG. Jithanorm Suwantamee,MD,BSc,FRCP(T)

Clinical Professor, Neuro-ophthalmology, PhramongkutklaoMedical College & Hospital
‣ Handout: Higher Cortical Functions Bedside Examination
Yuttachai Likitjaroen MD,

Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
‣ Handout: Molecular genetic studies in atypical dementia
นพ.ชนินทร์ ลิ่มวงศ์
‣ Handout: Emerging CSF and serum biomarkers in atypical dementia
Laksanun Cheewakriengkrai, MD.

Phramongkutklao Hospital
นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น
นายกสมาคม
ประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย