ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองโลก ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563: World Stroke Day

Stroke หรือ โรคหลอดเลือดสมอง สำคัญอย่างไร ?
Stroke หรือ โรคหลอดเลือดสมอง หรือ เรียกตามภาษาคนทั่วไปว่า โรคอัมพาต มีความสำคัญเพราะ เป็นโรคที่สร้างความพิการและทุพลภาพให้แก่ผู้ป่วยเป็นอย่างมาก เรามาร่วมสร้างความตระหนัก โรคหลอดเลือดสมองกัน เนื่องในวันที่ 28 ตุลาคม 2020 นี่จะเป็นวัน World Stroke Day ดังนั้น บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย ทุกท่านมาร่วมมือกัน สร้างความตระหนักและป้องกัน stroke กันนะ
และคุณรู้ไหม เมื่อก่อนนี้ มีคนเรียก Stroke หรือ ว่า Cerebrovascular Accident หรือ CVA ใช่แล้ว ที่เรียกว่า Accident หรือ อุบัติเหตุ เพราะมันเกิดอย่างรวดเร็ว ไม่ทันตั้งตัว และหากไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีแล้ว ก็จะทำให้เกิดความพิการหรือกระทั่งการเสียชีวิตตามมา
 
"3 กุญแจสำคัญ สำหรับประชาชน ที่ต้องสนใจ ห่างไกลอัมพาต"
สิ่งสำคัญของพวกเราประชาชนทั่วไป คือ “รู้ เร็ว รอด” คือ
👌 รู้ - เราต้องรู้ว่า นี่คืออาการของ stroke เพราะการที่รู้ จะทำให้เราตระหนักและพบแพทย์ได้ทัน
🚑 เร็ว - ความรวดเร็วเป็นหัวใจของการรักษา ดังคำว่า Time is Brain หรือ เวลาคือความรอดของสมอง ดังนั้นเมื่อเรารู้แล้ว ว่าสงสัย stroke ก็ต้องติดต่อไปยังโรงพยาบาล หรือ โทรศัพย์เรียกผู้ช่วยเหลือพาไปโรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว
✌🏻รอด - ในปัจจุบัน มีการรักษาที่ทันสมัย ทั้งยาละลายลิ่มเลือด ทั้งการรักษาด้วยขดลวด ที่จะช่วยให้ลิ่มเลือดที่อุดที่หลอดเลือดสมอง เปิดและทำให้สมองฟื้นขึ้นมาได้
 
"3 อาการของ stroke ที่ต้องรู้คืออะไร"
1. พูดลำบาก - หากมีอาการพูดลำบาก พูดไม่ชัด พูดไม่ออก ระวัง stroke
2. ปากตก - มีอาการปากเบี้ยว ปากตก นำ้ไหลออกปากข้างเดียว ระวัง stroke
3. ยกไม่ขึ้น - มีอาการอ่อนแรงแขน ขา ยกไม่ขึ้น ระวัง stroke
 
"มาทำความรู้จัก “Mister Fast Man” ฮีโร่ ที่จะช่วยคุณเมื่อเป็นอัมพาต" 😉
ในปีนี้ สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ได้มี แมสคอต ชื่อ “Mister Fast Man“ หรือ “นายด่วนจี๋” 🚑 🚑 🚑 ที่จะมาช่วยสร้างความตระหนักเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง และเมื่อสงสัยว่าเป็น stroke หรือ คนที่เรารัก หรือ คนที่เรารู้จัก เป็น stroke ก็อย่าลืม นึกถึง Mister Fast Man เพื่อจะจำได้ว่า อาการของ stroke คืออะไร และ ต้องทำการรักษาอย่างไร แล้วมาพบกับเรา Mister Fast Man กัน และรับรู้เรื่องราวดี ๆ ของ stroke กันนะครับ