ประชุมวิชาการอื่นๆ

สมาคมศัลยแพทย์หลอดเลือดสมองแห่งประเทศไทย ได้มีกำหนดจัดโปรแกรมการอบรมวิชาการเร่งรัด (Intensive Teaching Course) รูปแบบ onsite ภายใต้หัวข้อ Imaging approach to Neurovascular Disease : Essential for Clinical Practice

ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ 1210 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์

ค่าลงทะเบียนสำหรับแพทย์/แพทย์ประจำบ้านคนละ 1,200 บาท


ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณเพ็ญศรี ญะวงษา
เบอร์ : 081-8518946
E-mail : pensriy@gmail.com
สมาคมศัลยแพทย์หลอดเลือดสมองแห่งประเทศไทย
ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕o ปี
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

 

 

 


QR Code ลงทะเบียน