งานประชุมวิชาการประจำปี

การประชุมวิชาการประจำปี 2560 ครั้งที่ 4 ชมรมโรคเส้นประสาทร่วมกล้ามเนื้อและเวชศาสตร์ไฟฟ้าวินิจฉัย

 

 

ดาวน์โหลด

 

นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น
นายกสมาคม
ประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย